GIÁ TRỊ HLB TRONG MỸ PHẨM LÀ GÌ VÀ CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO?

28-08-2021
Trong hệ thống HLB, mỗi chất nhũ hóa được chỉ định một giá trị từ 1 - 20 biểu thị sự cân bằng giữa kích thước và độ mạnh của thành phần ưa nước (hyhilic) và thành phần ưa béo (lipophilic) của chất nhũ hóa đó.

CHẤT NHŨ HÓA (EMULSIFIER) TRONG MỸ PHẨM LÀ GÌ?

28-08-2021
Chất nhũ hóa được sử dụng trong các loại kem dưỡng da/ sữa dưỡng thể để trộn phần nước với phần dầu. Vì nước và dầu không thể trộn lẫn, mà luôn tách rời nhau, nên cần có thêm một tác nhân,chất nhũ hóa (emulsifier) để tạo thành một hỗn hợp đồng nhất giữ nước và dầu lại với nhau.

CHẤT TẠO ĐẶC (THICKENER) TRONG MỸ PHẨM LÀ GÌ?

28-08-2021
Chất tạo đặc/ làm đặc (thickener) được sử dụng rất thường xuyên trong các sản phẩm mỹ phẩm khác nhau. Chất tạo đặc có khả năng hút nước, làm cho dung dịch sản phẩm phồng lên và tăng độ nhớt (viscosity) của sản phẩm.